skolebakkenk

Bestemmelser

---

Vederlag

Kommunal tilknytning

Kommunale avgifter

Ligningsverdi

Fremdrift

Ferdigattest

Kjøpesum, omkostninger og betalingsplan

Oppgjør og betalingsplan

Lov om hvitvasking

Diverse opplysninger/forbehold:

Tillegg til kontrakt

Kontraktbetingelser

Generelle forutsetninger

Mnd. fellesutgifter

Omkostninger

Offentlige forhold

Reguleringsforhold

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate